Chồng ơi ! Tha lỗi cho em

  • Nội Dung

Năm thứ ba của cuộc hôn nhân. Cảm xúc lãng mạn cháy bỏng chuyển thành quan hệ đối tác hỗ trợ lẫn nhau khi gia đình ổn định. Trước khi tôi biết điều đó, Yuki đã quay lưng lại với mong muốn được yêu một cách tích cực hơn của chồng. Người bạn thời thơ ấu của chồng cô, Katsuto, nhìn thấu những cảm xúc ẩn chứa bên trong cô.

Chồng ơi ! Tha lỗi cho em